Prečítajte si

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

01.12.2014 23:17
Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Je alarmujúce, že v súčasnosti stúpa počet ľudí infikovaných HIV aj v krajinách, kde je dostatok informácií o tomto ochorení a taktiež aj možnosť, ako sa pred týmto ochorením...

Operácia či tabletka?

03.11.2014 20:59
Inkontinenciu moču možno riešiť buď podávaním liekov alebo operačne. Nie je však jedno, ktorý spôsob kedy zvolíte – ak sa „trafíte“ nesprávne, inkontinencia sa nezlepší, ale ešte viac zhorší. Pacientka by niekedy najradšej zvolila operačný postup, aby sa vyhla – niekedy dlhodobému – užívaniu...

Správny deň na preventívku

10.08.2014 21:00
Stáva sa, že žena sa vyberie na preventívnu prehliadku ku gynekológovi a nakoniec ju nemôže absolvovať, lebo lekár povie, že „dnes to nie je možné“, pričom to s ordinačnými hodinami či počtom pacientok v čakárni nemá vôbec nič spoločné. O čo ide? Keďže súčasťou preventívnej...

Urgentná inkontinencia

17.03.2012 11:13
Urgentná inkontinencia predstavuje až 20 % všetkých prípadov inkontinencie. Nazýva sa aj náhla inkontinencia, pretože únik moču sa spája s prudkým pocitom nútenia na moč, ktorý nie je možné vôľou ovládnuť. Odteká veľké množstvo moču, často až do úplného vyprázdnenia močového...

Najrozšírenejšia je stresová inkontinencia

28.02.2012 21:59
     Stresová inkontinencia predstavuje až polovicu všetkých prípadov močových inkontinencií. Trpia ňou prakticky iba ženy. K nechcenému unikaniu moču dochádza, ak sa zvýši vnútrobrušný tlak, napr. pri kýchnuní, kašli, smiechu, pri prudšom pohybe, pri dvíhaní bremien...

Nie je inkontinencia ako inkontinencia

11.02.2012 14:06
Problém močovej inkontinencie trápi takmer polovicu žien – niektoré dlhodobo, iné len relatívne krátky úsek svojho života. Existuje niekoľko typov močovej inkontinencie, pričom najčastejšie sa delí z praktických dôvodov na stresovú, urgentnú, zmiešanú a iné. Najčastejšie sa...

Inkontinencia nemusí obťažovať

30.01.2012 22:51
Inkontinencia moču znamená neschopnosť udržať moč. Patrí medzi časté a závažné chorobné stavy, s ktorými sa stretáva gynekológ alebo urológ v rámci svojej ambulantnej i operačnej praxe. V podstate nejde o chorobu v pravom zmysle slova, ale skôr o príznak viacerých...

Hyperaktívny močový mechúr

14.01.2012 14:43
Hyperaktívny v tomto prípade znamená dráždivý, nestabilný. Typické je nutkanie na močenie, s inkontinenciou alebo bez nej. (Ide teda o širší pojem ako močová inkontinencia.) Spája sa s častým močením cez deň aj v noci, a to bez chorobných zmien, ktoré by tieto príznaky...