Nie je inkontinencia ako inkontinencia

11.02.2012 14:06

Problém močovej inkontinencie trápi takmer polovicu žien – niektoré dlhodobo, iné len relatívne krátky úsek svojho života. Existuje niekoľko typov močovej inkontinencie, pričom najčastejšie sa delí z praktických dôvodov na stresovú, urgentnú, zmiešanú a iné.

Najčastejšie sa vyskytuje stresová inkontinencia. Hoci močová inkontinencia nie je iba ženská choroba, stresovou inkontinenciou trpia zvyčajne len ženy a predstavuje až 50 % výskytu všetkých močových inkontinencií. Pri tomto druhu inkontinencie dochádza k nechcenému unikaniu moču pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, napr. pri kýchaní, kašľaní, smiechu, pri prudšom pohybe, dvíhaní bremien a pod. Únik moču trvá len v čase zvýšeného vnútrobrušného tlaku. Dá sa ovplyvniť pomocou špeciálnej liečebnej gymnastiky, vďaka čomu sa posilní panvové dno.

Druhým typom je urgentná – nutkavá inkontinencia. Vyznačuje sa tým, že sa objaví náhle, intenzívne a  vôľou neovládateľné nutkanie na močenie, s ktorým sa spája nechcené unikanie moču. Medzi inými inkontinenciami predstavuje podiel 20 %. Pri tomto druhu inkontinencie dochádza k nekontrolovateľnému sťahovaniu svaloviny močového mechúra, vďaka čomu sa rozšíri kŕčok močového mechúra a dochádza k odtoku moču, často až do úplného vyprázdnenia, pretože pacientka nedokáže močenie prerušiť. Tento stav môže byť niekedy bolestivý a často sa kombinuje s častým alebo nočným močením.

So zmiešaným typom inkontinencie sa stretávame vtedy, ak sa kombinuje stresová a urgentná inkontinencia. Predstavuje 30 % všetkých typov inkontinencií.

Inkontinencia z pretekania (owerflow inkontinencia) skutočne znamená, že mechúr doslova „preteká“. Moč totiž mimovoľne uniká po kvapkách z maximálne preplneného močového mechúra. Najčastejšie sa vyskytuje u starších mužov so zvýšenou prostatou (muži s týmto problémom musia vyhľadať urológa), ale v určitých prípadoch sa objavuje aj u žien pri zúženiach močovej rúry, ktoré môžu vzniknúť po operačných zásahoch v oblasti močovej rúry.

Iné inkontinencie sa vyskytujú v praxi gynekológa len zriedkavo. Patria tu predovšetkým inkontinencie vrodené, neurogénne (pri skleróze multiplex, poúrazových stavoch a pri nádoroch) a inkontinencie absolútne, ktoré vznikajú vďaka rôznym poraneniam alebo popôrodným fistulám.

Späť