Operácia či tabletka?

03.11.2014 20:59

Inkontinenciu moču možno riešiť buď podávaním liekov alebo operačne. Nie je však jedno, ktorý spôsob kedy zvolíte – ak sa „trafíte“ nesprávne, inkontinencia sa nezlepší, ale ešte viac zhorší.

Pacientka by niekedy najradšej zvolila operačný postup, aby sa vyhla – niekedy dlhodobému – užívaniu liekov. Operácia je však vhodná iba pre ťažšie formy stresovej inkontinencie, kedy založenie pásky zabráni nechcenému úniku moču. Ľahšie formy stresovej inkontinencie sa dajú zvládnuť úpravou životosprávy, cvičením, niekedy je možné doplniť liečbu medikamentózne.

Operačný postup je však absolútne nevhodný pri urgentnej inkontinencii – stav pacientky sa vtedy skutočne môže zhoršiť, a to niekedy až do takej miery, že pacientka žiada odstránenie aplikovanej pásky. Inkontinencia totiž ustúpila, ale namiesto toho pacientka vyslovene trpí silným, bolestivým, až kŕčovitým nutkaním na močenie a zároveň sa nedokáže vymočiť. Pri urgentnej inkontinencii sa používa medikamentózna liečba – moderné preparáty umožňujú tento stav riešiť na vynikajúcej úrovni.

Ak ide o tzv. zmiešaný typ inkontinencie, je nutné najskôr medikamentózne „poriešiť“ urgentnú zložku inkontinencie, a až potom sa môže pristúpiť k prípadnej operácii ako k odstráneniu stresovej zložky inkontinencie.

Späť