Najrozšírenejšia je stresová inkontinencia

28.02.2012 21:59

    

Stresová inkontinencia predstavuje až polovicu všetkých prípadov močových inkontinencií. Trpia ňou prakticky iba ženy. K nechcenému unikaniu moču dochádza, ak sa zvýši vnútrobrušný tlak, napr. pri kýchnuní, kašli, smiechu, pri prudšom pohybe, pri dvíhaní bremien a pod. Únik moču trvá len dovtedy, kým vnútrobrušný tlak trvá.

Stresová inkontinencia sa delí podľa závažnosti na 3 stupne:

  1. Moč uniká po kvapkách len pri prudkom zvýšení vnútrobrušného tlaku, napr. pri kašli, kýchnutí ap.
  2. Moč uniká pri rýchlych pohyboch, napr. pri behu, dvíhaní bremien, chôdzi do schodov.
  3. Únik moči pri minimálnom zvýšení vnútrobrušného tlaku, t. j. pri chôdzi alebo dokonca už len vo vzpriamenej polohe.

Základnou príčinou stresovej inkontinencie je nedostatočnosť močového uzáveru v dôsledku ochabnutia panvového dna. Oslabený však môže byť aj závesný a podporný systém močovej rúry. K takémuto stavu výrazne prispievajú gravitácia, vzpriamená poloha, opakované tehotenstvá, hormonálne zmeny v období prechodu (hlavne v dôsledku úbytku estrogénov), obezita, vrodená menejcennosť tkanív. Nezanedbateľný vplyv majú aj sociálne a hygienické zvyklosti pacientky.

Liečba môže byť konzervatívna (medikamentózna), čiže podávaním liekov, alebo rehabilitačná, t. zn. cvičeniami zameranými na posilnenie panvového dna. V niektorých prípadoch je nutná operačná liečba, pri ktorej sa šetrným spôsobom zavedie tzv. páska, ktorá podporuje prirodzený uzáverový mechanizmus močového mechúra.

Späť