1. december – Svetový deň boja proti AIDS

01.12.2014 23:17

Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka.

Je alarmujúce, že v súčasnosti stúpa počet ľudí infikovaných HIV aj v krajinách, kde je dostatok informácií o tomto ochorení a taktiež aj možnosť, ako sa pred týmto ochorením brániť. Žiaľ, vo väčšine prípadov ide o ukážku absolútne nezodpovedného postoja voči vlastnému zdraviu a voči zdraviu iných osôb. Svedčí o tom aj stúpajúci výskyt ochorení na syfilis, kvapavku či iné pohlavne prenosné choroby. Na rozdiel od týchto ochorení je však AIDS v súčasnosti neliečiteľný a ešte stále sa naň zomiera. Možnosť anonymného testu na prítomnosť HIV v organizme však využíva ešte menej než zlomok osôb s rizikovým správaním.

Pravdaže, pri adekvátnej liečbe sa dá život chorého predĺžiť, aj keď zvyčajne za cenu zníženia jeho kvality. Znamená to však denné užívanie niekedy aj kombinácie viacerých liekov, čo zas môže spôsobovať iné zdravotné komplikácie. Pritom – v 99 % prípadov by bola stačila iba „maličkosť“: Zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a životu.

Späť