Inkontinencia nemusí obťažovať

30.01.2012 22:51

Inkontinencia moču znamená neschopnosť udržať moč. Patrí medzi časté a závažné chorobné stavy, s ktorými sa stretáva gynekológ alebo urológ v rámci svojej ambulantnej i operačnej praxe.

V podstate nejde o chorobu v pravom zmysle slova, ale skôr o príznak viacerých chorobných stavov, ktoré mávajú závažné dôsledky – medicínske, ekonomické aj hygienické, a to nielen pre samotnú pacientku, ale aj pre jej okolie.

Kedysi sa na inkontinenciu nazeralo ako na chorobu, s ktorou sa hlavne staršie ženy musia jednoducho zmieriť. Za posledné roky sa však situácia výrazne zmenila, pretože diagnostika a náhľady na príčiny inkontinencie moču sa výrazne zlepšili. Boli vyvinuté moderné, veľmi šetrné metódy diagnostiky a tiež operačné postupy. Pre niektoré pacientky sú však vhodnejšie, dokonale postačujúce, konzervatívne  liečebné postupy, teda nie operácia, ale lieková terapia a - často nedocenená - špeciálna liečebná gymnastika.

Predpokladá sa, že na Slovensku trpí močovou inkontinenciou minimálne 250 tis. žien, čiže asi každá desiata žena. Odhaduje sa však, že v rôznych obdobiach života sa s inkontinenciou stretáva až polovica žien. Pritom iba každá dvadsiata vyhľadá lekára.

Treba povedať, že inkontinencia sa vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách, najviac okolo 45. roku života ženy. Okrem toho sa viac objavuje u viacrodičiek, sociálne slabších vrstiev a u žien s oslabenými tkanivami, ktoré trpia na kŕčové žily, hemoroidy a pod.

Liečba sa vyberá podľa druhu inkontinencie. Existuje totiž viacero typov močovej inkontinencie. Za základné druhy sa považujú stresová, urgentná a zmiešaná inkontinencia, no stretávame sa aj s inými typmi, ktoré sú zriedkavejšie a vyskytujú v súvislosti s nejakým ochorením alebo následkom úrazu a pod.

Späť