Ambulancia gynekologickej urológie

Venujeme sa problémom úniku moču a hyperaktívneho močového mechúra, a to od riešenia častého a/alebo prudkého nutkania na močenie, častého močenia, cez únik "pár kvapiek" pri zakašľaní až po vážnejšie stavy močovej inkontinencie, keď žena trpí vážnymi únikmi moču.

Problematiku riešime komplexne, čiže neriešime len močový mechúr, ale stav pacientky posudzujeme komplexne s prihliadnutím na stav ženských pohlavných orgánov, keďže močový trakt a pohlavné orgány sa vzájomne ovplyvňujú. Vďaka presnej diagnostike (na ambulancii je k dispozícii aj najmodernejší urodynmický prístroj) dosahujeme vynikajúce výsledky pri riešení týchto problémov, čo je vysoko cenené v rámci Slovenska i v zahraničí. Práve vďaka vysokému renomé MUDr. Petra Brenišina má táto ambulancia k dispozícii najmodernejšiu medikamentóznu liečbu na riešenie problémov s únikom moču a s hyperaktívnym (dráždivým) močovým mechúrom.

Ak máte problémy s častým nutkaním na močenie alebo s únikom moču, neodkladajte návštevu lekára - čím skôr sa začne problém riešiť, tým je liečba jednoduchšia a efektívnejšia. Viac si o tom môžete prečítať v sekcii venovanej gynekologickej urológii.

Ambulancia gynekologickej ambulancie patrí medzi špecializované ambulancie a poskytovanie služieb je zazmluvnené so všetkými zdravotnými poisťovňami: