Slovenky pracujúce v zahr. bez zdrav. poist. v SR

12.03.2017 10:38

Opäť reagujeme na podnety našich pacientok:

Slovenky, ktoré pracujú v zahraničí a nemajú poistenie na Slovensku, môžu absolvovať preventívnu prehliadku vrátane ultrazvukového vyšetrenia na našej ambulancii za veľmi výhodnú cenu.

Snažíme sa tak vyjsť v ústrety ženám, ktoré nemajú možnosť alebo nechcú absolvovať takúto preventívnu prehliadku v mieste svojho dočasného bydliska v zahraničí, pretože v mnohých krajinách nie je preventívna prehliadka poskytovaná v takom širokom rozsahu ako na Slovensku.

Táto ponuka platí aj pre tehotné ženy pracujúce v zahraničí.

Späť