Ocenenie pre MUDr. Petra Brenišina

29.03.2017 20:26

V rámci 26. dní primára MUDr. Straku v Žiari nad Hronom bola MUDr. Petrovi Brenišinovi odovzdaná pamätná medaila primára MUDr. Straku za dlhoročnú účasť a aktívnu prednáškovú činnosť na tejto konferencii. Krátky šot o tom priniesla aj TV Poprad pod názvom   

Gynekologická obec ocenila MUDr. Petra Brenišina


Späť