Korona vírus - základné informácie

Osoby, ktoré prišli z oblastí s potvrdeným výskytom korona vírusu, musia počas 14 dní kontrolovať svoj zdravotný stav. Počas tejto doby sa odporúča zotrvať v karanténe s cieľom predísť možnému šíreniu vírusu, keďže inkubačná doba je 2 až 14 dní. Symptómy - teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, únava.

Ak sa symptómy objavia, je potrebné:
  1. Ostať doma - lekára kontaktovať iba telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi
  2. Nechodiť na pohotovosť ani k lekárovi - lekár po zvážení vášho zdravotného stavu pošle špeciálnu sanitku
  3. Ak lekár rozhodne, že symptómy nie sú ťažké, môže osoba ostať aj v domácej karanténe
Odporúčané preventívne opatrenia:
  1. Pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou min. 20 sekúnd - vhodné sú dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu
  2. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami - je to najľahšia vstupná cesta pre infekciu
  3. Pri kašli a kýchnutí treba ústa prikryť jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  4. Udržiavať si odstup od ľudí, ktorí kašlú alebo kýchajú, min. 1,5 m
  5. Ruky si dôkladne umývať aj po návšteve toalety - šírenie vírusu sa pripúšťa aj fekálno-orálnou cestou
Viac informácií nájdete na stránkach:
  1. https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19 - Stránka MZ SR. Okrem kontaktov, kam sa môžete v prípade potreby obrátiť, obsahuje aj ďalšie informácie a užitočné odkazy (treba ju prejsť celú)
  2. Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti  s korona vírusom