Poradové čísla

19.02.2017 22:41

Na základe podnetov pacientok zavádzame od 1. marca 2017 poradové čísla pri čakaní na vyšetrenie - podobne, ako je to aj na iných ambulanciách. Týka sa to rovnako objednaných aj neobjednaných pacientok.

Znamená to, že pacientka pri vstupe do čakárne si zoberie poradové číslo, podľa ktorého bude zaradená do poradia na vyšetrenie. Lekár však na náklade naliehavej situácie môže poradie pacientok vždy upraviť.

Späť